شاخص سرعت:

تایرها دارای حروف انگلیسی ویژه ای هستند که سرعت مجاز آن تایر را نشان می دهد ( شاخص سرعت نشان دهنده دوام تایر در زمانی محدود در سرعت مشخص شده می باشد و به این معنی نمی باشد که شما می توانید تایر فوق را در زمان طولانی در سرعت رانندگی کنید . و هرچه این شاخص بالاتر باشد یعنی کیفیت تایر تولید شده بالاتر می باشد.

این حروف معمولاً به دو روش بر روی تایر درج می شود :

روش اول که عمومیت بیشتری دارد :   مثلاً تایر پرادو ۲۶۵/۶۵R17   ۱۱۲s  می باشد یعنی حرف s نشان دهنده حداکثرسرعت مجاز تایر فوق ۱۸۰کیلومتر بر ساعت می باشد .

روش دوم : در این روش حرف انگلیسی قبل از حرف R  قرار می گیرد . مثلاً خودروی مرسدس بنز ۲۵۵/۳۵RY 19  می باشد .

یعنی حرف Y  نشان دهنده حداکثر سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت می باشد.

شاخص سرعت

شاخص بار :

     تایر ها بر اساس ساختمان و تعداد لایه های بکار رفته در آن قادر به تحمل مقدار مشخصی بار ( وزن ) می باشند

در علامتگذاری تایرها از یک عدد به عنوان نشان دهنده حداکثر بار مجاز استفاده می شود که به آن شاخص بار می گویند (LI  یا Load index ) گفته می شود .

مثال : برای تایر ۲۱۵/۶۵R 15 – 96 v  عدد شاخص بار ۹۶ می باشد .

عدد شاخص بار نشان دهنده این است که تایر چه مقدار بار (وزن ) می تواند تحمل کند . برای تعیین دقیق بار مجاز می بایست از جدول ویژه ای که به این منظور وجود دارد استفاده نماییم . مثلآ برای تایر پراید اگر به جدول مراجعه نماییم برای LI=77  به عدد ۴۱۲ کیلوگرم می رسیم . یعنی هر تایر پراید می تواند حداکثر ۴۱۲ کیلوگرم بار را تحمل نماید .

و برای تایر پژو  ۱۸۵/۶۵R 14  =T86                       :۴۰۵

اگر به جدول مراجعه نماییم جلوی عدد ۸۶ به وزن ۵۳۰ کیلوگرم می رسیم یعنی هر تایر ۵۳۰ کیلوگرم بار را می تواند تحمل نماید و مجموعا وزن خودرو و سرنشین ها ، نباید بیشتر از ۲۱۲۰ کیلوگرم باشد. .

شاخص بار

 

گرد آوری و تهیه: جواد امیری ، فاطمه بهمنی زاده