فرایند تولید تایر

فرایند تولید تایر

 

تولید تایر بر خلاف بیشتر فرآیند های صنایع شیمیایی ، فرآیندی ناپیوسته و پیمانه ای است . در فرآیند تولید پاره ای از مواد نیمه ساخته در فرآیندهای پیمانه ای ناپیوسته ساخته شده و در مراحل بعدی با هم ادغام می شوند تا خوراک مرحله  بعدی را فراهم کنند . بدین ترتیب طی یکسری عملیات پر زحمت و کند از جمله تولید نیم ساخته ها – تایر سازی و پخت ، به تایر که محصولی کامپوزیت است تبدیل می شوند   .

هر چند که تولید تایر بر اساس نوع کاربری ( تایرهای باری سبک و سنگین ) و همچنین نوع فناوری مورد استفاده ( بایاس و رادیال ) در مراحلی از تولید با هم تفاوت هایی دارند، اما در کل تولید آن را می توان در چهار مرحله خلاصه کرد :

 

فرایند تولید تایر

 

 

۱  فرآیند اختلاط مواد و تهیه آمیزه لاستیکی ( کامپاند )

از آمیزه های لاستیکی در قسمت های مختلف یک تایر استفاده می شود و از آنجا که هر قسمت از تایر دارای خواص فیزیکی و مکانیکی متفاوت و تحت شرایط ویژه ای در سرویس قرار می گیرد ،لذا کامپاند های متفاوتی با خواص مورد نیاز برای بخش های مختلف تایر تولید می شود . در بخش اختلاط مواد اولیه پس از توزین طبق دستور العمل فنی در دستگاه مخلوط کن (بنبوری)تحت دما ، فشار،مدت زمان مشخص ، مخلوط شده و انواع آمیزه های لاستیکی تولید می شود (شماره ۱نمودار) موادی که در تهیه آمیزه لاستیکی به کار می روند عبارت اند از: کائوچوها ( طبیعی و مصنوعی )، دوده های صنعتی ، روغن ها و انواع مواد شیمیایی (مواد پخت – آنتی اکسیدان ها – آنتی ازونان ها – پر کننده ها و …)

 

 

۲  فرآیند ساخت و آماده سازی اجزای تایر ( نیم ساخته ها )

ساخت و آماده سازی اجزای تشکیل دهنده تایر در بخش های متفاوتی انجام می گیرد . ساخت لایه ها ( بخش عمده منجید تایر ) در بخش های کلندر و برش لایه و ساخت بلت سیمی روی دستگاه استیلاستیک ( شماره ۳ نمودار ) و ساخت بید یا طوقه تایر در بخش بید سازی ( شماره ۴ نمودار) و ساخت ترد ، دیواره ها، نوار های لاستیکی سر شانه و … در بخش اکسترودر و ساخت آستر داخلی در کلندر گام ( شماره ۵ نمودار ) انجام می گیرد .

 

 

فرایند تولید تایر

 

۳  فرآیند ساخت تایر ( مونتاژ تایر خام )

تایر های رادیال : ساخت تایر های رادیال سیمی به دو صورت تک مرحله ای و دو مرحله ای انجام می شود . در روش دو مرحله ای در مرحله اول منجید تایر شامل لایه ها ، بید و دیواره ها آماده می شود و سپس در مرحله دوم بلت سیمی و ترد به آن اضافه می شود . ولی در روش یک مرحله ای که تکنولوژی جدیدتری دارند در یک مرحله تایر خام ساخته می شود .

تایر های بایاس : تایر های سبک از جمله سواری بایاس به روش لایه ای در یک مرحله ساخته می شوند ، ولی ساخت تایر های سنگین به دو روش لایه ای و بندی ساخته می شود .

 

 

 

۴  فرآیند پخت و بازرسی تایر

 

پخت تایر : آخرین مرحله تولید که تایر در آن شکل نهایی و خواص مکانیکی – دینامیکی خود را به دست می آورد ، مرحله پخت یا ولکانیزاسیون است ، لذا در این مرحله تایر خام (با استفاده از عوامل پخت که هنگام مخلوط کردن آمیزه های لاستیکی ( فاینال بچ ) به آن افزوده شده است . بعد از قرار گرفتن در پرس پخت ( شماره ۶ نمودار ) تحت فشار داخلی ، دما و زمان مشخص شکل نهایی را به خود گرفته و با حرارت قالب و بلادر به دنبال ایجاد اتصال های عرضی گوگردی در آمیزه های لاستیکی خاصیت ویسکوالاستیک یا کشسان پیدا می کند .

 

 

بازرسی تایر : در ایستگاه بازرسی ( شماره ۷ نمودار ) نواحی بیرونی و داخلی تایر تولید شده به صورت چشمی از نظر وجود عیوب ظاهری بازدید شده و در مراحل بعدی با ماشین های آزمون ، مقادیر نابالانسی ( سرب بری ) و غیر یکنواختی اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گیرد ( شماره ۷ و ۸ نمودار ) و سپس با اشعه لیزر در دستگاه X-Ray  عکسبرداری هایی از بخش های درونی تایر ( از نظر وجود حباب هوا و جدایی بین اجزای تایر ) صورت می گیرد .

 

 

PCR-LTR-Radial-Tyre-Produce-Line-1

 

منبع :   مجله رادیال – پاییز ۹۱

گردآورنده :   جواد امیری