در ویدئوی بالا عمق نقاط مختلف اقیانوس توسط زیردریایی خیالی مورد واکاوی قرار میگیرد. نکات جالب این ویدئو بشرح زیر است :

عمق ۴۰ متری اقیانوس ……..  نهایت عمقی که غواصان می توانند در آن شنا کنند

عمق ۳۱۰ متری اقیانوس  …..  اندازه ارتفاع برج ایفل

عمق ۵۰۰ متری اقیانوس  …….  عمیق ترین نقطه برای نهنگ های آبی

عمق ۱۰۰۰ متری اقیانوس ……..  نهایت عمقی که نور خورشید به آن می رسد

عمق ۱۸۲۸ متری اقیانوس ……..  معادل پایین ترین نقطه دره گرند کنیون در آمریکا

عمق ۴۲۶۷ متری اقیانوس ……..  میانگین عمق اقیانوس های دنیا

عمق ۸۸۵۰ متری اقیانوس ……..  معادل ارتفاع قله اورست

عمق ۱۰۸۹۸ متری اقیانوس ……..  عمقی که جیمز کامرون توانست در سال ۲۰۱۲ به آن دست یابد

عمق ۱۱۰۳۴ متری اقیانوس ……..  پایین ترین نقطه گودال ماریانا