آیا می‌توانید زمینی را تصور کنید که رودهای مواد مذاب در آن جاری است و چشمه‌های مواد آتشفشانی در آن می‌جوشد؟ سیاره‌ای که در زیر میبینید سیاره کنکری ۵۵ است که دانشمندان ناسا به تازگی توانسته‌اند آن را شبیه سازی کنند. این سیاره حجمی دوبرابر زمین و جرمی هشت برابر سیاره ما دارد و در فاصله‌ای خیلی نزدیک‌تر به ستاره خود می‌چرخد. یعنی یک شبانه‌روز این سیاره ۱۸ ساعت طول می‌کشد.
مورد جالب اما درباره حرکت چرخشی این سیاره این است که در چرخش به دور ستاره خویش، برخلاف زمین ما، به دور خود نمی‌چرخد و این باعث می‌شود یک طرف آن همیشه روز و همیشه در معرض حرارت باشد. به همین خاطر در طرف داغ سیاره دما تا ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد می‌رسد، در حالی که در طرف دیگر که همیشه شب و خنک‌تر است، بالاترین میزان دما به ۱۱۰۰ درجه می‌رسد. تصور کنید اگر زمین ما هم می‌خواست چنین حرکتی به دور خورشید کند، بر سر زندگی موجودات ‌این سیاره خاکی چه می‌آمد؟

 

کنکری 55

کنکری ۵۵