این کارگران در پیونگ یانگ بدون توقف به مدت ۷۰ روز مشغول به کار خواهند بود. آنها این کار را به منظور نشان دادن وفاداری به حاکمیت انجام می دهند.

سطح تولید در این ۷۰ روز به شدت بالا می رود. این بازه زمانی به نام “نبرد ۷۰ روزه” مشهور است. در این دوره سخت و فشرده کاری بصورت مداوم تکرار می شود. جین سونگ هو مدیر کارخانه می گوید :

” ما اکنون در آستانه ورود به هفتمین دوره نبرد ۷۰ روزه در امسال هستیم. ما به کار کردن در این کارخانه افتخار می کنیم زیرا رهبر ما تا بحال سه دفعه از این محل بازدید کرده است. ما روزانه بسیار سخت کار می کنیم تا بتوانیم به رکورد ۲۰۰% هدف تعیین شده برسیم.”

آنها اجازه دارندکه یک روز را در این دوره تعطیل باشند اما فقط در ازای حقوق ۲ ماه کاری آنها !